Cennik


Wejście J E D N O R A Z O W E 10 zł
Karnet S I Ł O W N I A 76 zł
Karnet A E R O B I C 76 zł

Zajęcia 3 razy w tygodniu 60 minut.

Karnet A E R O B I C + S I Ł O W N I A 88 zł
Wynajęcie sali do treningu. 40 zł / godz